Bewakingscamera’s

Aanpassing bewakingscamerawetgeving

Bewakingscamera’s zijn voor velen een vertrouwd fenomeen. Ze maken dat we ons veiliger voelen enerzijds, maar tasten anderzijds onze privacy aan door het in beeld brengen van ons doen en laten.

Het in voege treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) bracht ook wijzigingen aan de bewakingscamerawetgeving met zich mee.

De gewijzigde wetgeving voorziet onder meer in een verplichting tot:
– elektronische aangifte van het camerasysteem,
– het bijhouden van een specifiek register van beeldverwerkingsactiviteiten,
– het ophangen van (aangepaste) pictogrammen.

Concreet:

– Bij het invoeren van een nieuw bewakingscamerasysteem moet er een elektronische aangifte gedaan worden op www.aangiftecamera.be en moeten er pictogrammen opgehangen worden.

– Voor bestaande bewakingscamerasystemen moet vóór 25 mei 2020 een elektronische aangifte gedaan worden en moeten vóór 11 december 2018 de pictogrammen aangepast worden. Zodra het bewakingscamerasysteem in werking is, moet een specifiek register van de beeldverwerkingsactiviteiten worden bijgehouden.

(Bron: Claeys & Engels)